Política de privacitat

COSTA BRAVA SI ARRIBAR TURISTIC SL, (d'ara endavant, Costa Brava Si,), amb N.I.F. número: B55365829, i domicili social al C/Pere Geronés, 7 ,17246- Santa Cristina d'Aro, titular del lloc web www.Costa Brava Si.es, exposa en aquesta secció la Política de Privadesa corporativa sobre la informació de caràcter personal que l'usuari pot facilitar quan visiti el nostre lloc web. L'objectiu de Costa Brava Si és protegir la informació a Internet, de la mateixa manera que és protegida per l'empresa als altres mitjans. La Política de Privadesa de Costa Brava Si està presidida pel compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), Costa Brava Si us informa que les dades de caràcter personal per vostè proporcionades, així com aquelles dades a què es pugui accedir com a conseqüència de la seva navegació, seran incorporades als fitxers automatitzats de l'entitat, podent exercitar el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions previstos més avall , a l'apartat 2n. En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, (d'ara endavant LSSICE), Costa Brava Si no enviareu per correu electrònic comunicacions publicitàries que no hagin estat autoritzades pels usuaris. Costa Brava Si identifiqueu mitjançant la paraula publicitat aquells correus o Newsletters que continguin comunicacions comercials o promocions, exclusivament.

En aquells casos on sigui necessari emplenar un formulari (inscripció a seminaris o esdeveniments), o remetre un correu electrònic (contacta: info@costabravasi.com Brava Si i fer clic al botó d'enviar, la seva realització implicarà necessàriament que hagi estat informat ( en virtut de l'article 5 LOPD) i, si escau, ha atorgat el corresponent consentiment (segons l'article 6 LOPD) al contingut de la present política de privadesa.

D'altra banda, mitjançant el registre de les dades, l'usuari atorga el seu consentiment a Costa Brava Si, al tractament d'aquestes dades amb les finalitats en cada cas assenyalades amb finalitats publicitàries o comercials.

Així, sempre que Costa Brava Si us sol·liciti dades de caràcter personal, inclourà el corresponent clausulat legal i un enllaç (link) vinculat a la present Política amb el propòsit de fer-lo partícip dels seus drets i obligacions establerts a la LOPD i LSSIC.

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a Costa Brava Si podran adreçar-s'hi, en la seva qualitat de Responsable del fitxer, per tal de poder exercitar gratuïtament els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les dades incorporades a les seves dades fitxers. Atès el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, ja que aquest mitjà no permet acreditar la seva identitat com a titular de les dades registrades. L'interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit adreçada a Costa Brava Si a la següent adreça: ATT: Responsable LOPD. C/Pere Gerones, 7 , local 1 -17246 Sta, Cristina d'Aro , amb la següent referència a la seva carta: Exercici de drets (juntament amb la sol·licitud escrita i signada, haurà d'acreditar la seva personalitat aportant fotocòpia del seu D.N.I.).

La present pàgina web de Costa Brava Si no us dirigiu a menors d'edat. Tot i això, Costa Brava Si s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

Costa Brava Si es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa, d'acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, legislatiu o jurisprudència. Qualsevol modificació de la Política de Privadesa serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L'ús del web després d'aquests canvis implicarà la seva acceptació expressa.